PROČ STUDOVAT GERMANISTIKU NA ÚSTAVU CIZÍCH JAZYKŮ?

Možnosti studia

BAKALÁŘSKÉ STUDIUM

Tříletý studijní program v prezenční formě
V prezenční formě tříletého bakalářského studia je možné studovat němčinu např. v kombinaci s angličtinou, italštinou, češtinou, dějepisem, knihovnictvím atd. (dle aktuální
nabídky).

NAVAZUJÍCÍ MAGISTERSKÉ STUDIUM

Dvouletý studijní program Německý jazyk a Učitelství němčiny pro střední školy v prezenční i kombinované formě.
V tomto programu se studenti mohou pod odborným vedením věnovat především
jazykovědné analýze textu a kontrastivní jazykovědě, konkrétně srovnání německého a českého jazykového systému.
Ojedinělou možností je také studium učitelství němčiny v kombinované formě.

DOKTORSKÉ STUDIUM

Unikátní možnost studia v režimu Cotutelle.
Doktorské studium němčiny zaměřené na korpusovou lingvistiku pod společným vedením odborníků Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě a odborníků Julius-Maximilians- Univerität Würzburg.

Studujte germanistiku!

Aktuality na Facebooku

loga_partner