01 Bře 2019

Regionální den učitelů němčiny 7. 3. 2019 v Ostravě

Slezská univerzita zve ve spolupráci s nakladatelstvím Hueber Verlag  a Knihovnou města Ostravy na Regionální den učitelů němčiny, který se koná 7. 3. 2019.

Metodicko-didaktické semináře se rozdělují do dvou bloků. Dopoledne se koná seminář paní PhDr. Jany Nálepové, Ph.D. s názvem Individuální přístup k žákům cestou interaktivních prostředků a metod. Tento seminář reaguje na dispozice současné mladé generace, která je ve velké míře ovlivněna počítači a moderními médii.

V odpoledním bloku vystoupí paní PhDr. Marie Müllerová, Ph.D. s tématem Filmy a videoklipy a jejich využití ve výuce Nj. Seminář je určen učitelům, kteří chtějí obohatit vyučování o moderní výukové metody při práci s filmem.

Přihlásit se můžete e-mailem na adrese hueber@hueber.cz.

Více informací najdete na stránkách nakladatelství Hueber v sekci Semináře.