03 Říj 2019

Seminář pro učitele: Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny

Srdečně zveme učitele a učitelky němčiny, jejich žáky a studenty vysokých škol 15. října 2019 na Den s němčinou do Opavy v rámci kampaně Šprechtíme.

Seminář pro učitele němčiny „Metody aktivizace žáků v hodinách němčiny“:

Klíčovými slovy výuky cizích jazyků poslední doby se stala slova jako „mezipředmětový“, „aktivizující“, „dynamický“ a v neposlední řadě pak „emocionální“. Cílem tohoto semináře je nejen vysvětlit souvislost těchto pojmů s pamětí, motivací, klimatem ve třídě a rozvojem fantazie, ale také pomocí konkrétních příkladů prakticky demonstrovat a nacvičit metody, které tyto myšlenky podporují. Od seznamovacích aktivit se dostaneme ke scénickým hrám, etudám a cvičením, od nonverbální komunikace se propracujeme k verbální.
Seminář je akreditován MŠMT.
Referentky: Mgr. Jana Nálepová, Ph. D., Mgr. Eva Czechová

Místo konání: Slezská Univerzita, Masarykova třída 37, 746 01 Opava

Více informací o dalších akcích v Opavě a Hradci Králové:
http://www.goethe.de/ins/cz/prj/jug/spr/ver/csindex.htm
15.10. 13:00-16:30 Seminář pro studenty Překládat znamená porozumět+zprostředkovat

***

Fortbildung für Deutschlehrkräfte „Methoden der Schüleraktivierung im Deutschunterricht“:

Zu den Schlüsselwörtern des modernen Sprachunterrichts gehören die Begriffe wie z.B. „fachübergreifend“, „schüleraktivierend“, „dynamisch“ und nicht zuletzt auch das Wort „emotional“. Das Ziel dieses Seminars ist nicht nur den Zusammenhang zwischen diesen Begriffen und dem Gedächtnis, der Motivation, dem Klassenklima und der Fantasieentwicklung zu erklären, sondern auch an konkreten Beispielen die einzelnen Unterrichtsmethoden zu demonstrieren und einzuüben. Von den Warming-up und Kennenlernspielen kommen wir zu verschiedenen szenischen Aktivitäten und Übungen, von der nonverbalen zur verbalen Ausdrucksfähigkeit.
Das Seminar besitzt die Akkreditierung des Schulministeriums.
Referentinnen: Mgr. Jana Nálepová, Ph. D., Mgr. Eva Czechová