15 Pro 2019

Představitelé české germanistiky na německém velvyslanectví v Praze

Dne 26. 11. 2019 proběhlo v Praze setkání předsednictva Svazu germanistů ČR a vedoucích germanistických pracovišť, kteří zastupovali 15 institutů a kateder, na nichž je nabízeno filologické a učitelské studium němčiny.

Po pracovním jednání spojeném s prezentací jednotlivých pracovišť  následovalo přijetí na velvyslanectví SRN. Pan velvyslanec Dr. Christoph Israng se živě zajímal o postavení němčiny v ČR a diskutoval s přítomnými o možnostech studia německého jazyka i uplatnění jeho absolventů.

Germanistické pracoviště Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě zastupovala členka předsednictva Svazu germanistiky České republiky, doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.