11 Říj 2020

Nové centrum Pro Lingua se představuje

Dne 8. 10. 2020 bylo slavnostně otevřeno metodické, kulturní a odborné centrum výuky cizích jazyků Pro Lingua při Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.

Hlavním posláním tohoto centra je posílení zájmu o studium jazyků, především o německý, italský a anglický jazyk, podpora pedagogů, žáků a studentů formou pořádání přednášek a seminářů českých i zahraničních odborníků.

Mezi aktivity nového centra bude patřit nejen pořádání vzdělávacích akcí, ale také pravidelných setkání učitelů cizích jazyků, filmový klub, dětský klub, soutěže a další motivační akce pro školy, ale také jednorázové konzultace včetně diagnostiky talentů. Díky podpoře vedení fakulty se tak nově naskýtá i možnost setkávat se se zájemci o cizí jazyk přímo na půdě Slezské univerzity v Opavě.

Nové metodické, kulturní a odborné centrum Pro Lingua tak může navázat na aktivity, které zejména pro učitele a přátele německého jazyka pořádá Ústav cizích jazyků díky podpoře Ministerstva vnitra, Goethe Institutu Praha, DAAD a nakladatelství Hueber již řadu let – setkávání učitelů němčiny „Stammtisch“, promítání německých filmů „Filmclub“, soutěže ve čtení a dramatizaci německých textů „Wer wird Lese-Superstar“, soutěž „Witzige Texte“ a motivační akce pro žáky základních a středních škol z regionu „Deutsch ist super“ nebo spolupráce v rámci kampaně „Šprechtíme“. V neposlední řadě se Pro Lingua ujme organizování již tradiční akce „Lange Nacht der kurzen Texte“ určené příznivcům německého jazyka z řad studentů, pedagogů i široké veřejnosti.