Bakalářské studium (tříletý studiujní program)

V prezenční formě tříletého bakalářského studia je možné studovat němčinu např. v kombinaci s angličtinou, italštinou, češtinou, historií (atd., podle aktuální nabídky). V rámci bakalářského studia studenti získají velmi dobré znalosti německé gramatiky, literatury a reálií a především velmi dobré  komunikační schopnosti v německém jazyce. Studijní plán je doplněn také o semináře a přednášky z oblasti překladatelství a firemní komunikace, které mohou přispět k lepšímu budoucímu uplatnění na trhu práce.

Největší předností bakalářského studia němčiny na Slezské univerzitě v Opavě je možnost návaznosti studia v navazujícím magisterském studiu.

V kombinované formě nabízí Ústav cizích jazyků studijní obor/program Němčina pro školskou praxi – je velmi oblíbený  díky praktickému zaměření studia a kombinované formě, která spočívá v kombinaci kontaktní výuky a samostudia. Kontaktní výuka probíhá v pátečních intenzivních výukových blocích.