Bakalářské studium (tříletý studiujní program)

V prezenční formě tříletého bakalářského studia je možné studovat němčinu např. v kombinaci s angličtinou, italštinou, češtinou, dějepisem, knihovnictvím atd. (dle aktuální nabídky). Studenti získají dobré znalosti německé gramatiky, literatury a reálií a především velmi dobré komunikační schopnosti v německém jazyce.

Největší předností bakalářského studia němčiny na Slezské univerzitě v Opavě je možnost návaznosti studia v navazujícím magisterském studiu.

V kombinované formě nabízí Ústav cizích jazyků studijní obor/program Němčina pro školskou praxi – je velmi oblíbený  díky praktickému zaměření studia a kombinované formě, která spočívá v kombinaci kontaktní výuky a samostudia. Kontaktní výuka probíhá v pátečních intenzivních výukových blocích.