MOŽNOSTI STUDIA

Ústav cizích jazyků je tradiční součástí Filozofickopřírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě již od jejího vzniku. Nabízí zájemcům o studium němčiny různé typy studijních oborů a programů.
Jednou z klíčových zásad přístupu vyučujících ke studentům je individuální přístup, díky kterému se každý student má možnost rozvíjet v souladu se svým zaměřením a svými zájmy. Má možnost konzultovat jak s vyučujícími Ústavu cizích jazyků, tak s hostujícími docenty a profesory z různých oborů.

STUDIUM V ZAHRANIČÍ

Díky mnoholeté spolupráci s německou Julius-Maximilians-Universität Würzburg a stipendijním programům Erasmus+ Studienbörse a DAAD mají všichni studenti germanistiky jedinečnou možnost studovat jeden až dva semestry na partnerských univerzitách ve městech Würzburg (Německo), Aachen (Německo) nebo Graz (Rakousko). Během studia se mohou studenti zúčastnit exkurzí do německy mluvících zemí.

VYBAVENÍ

Studentům jsou k dispozici technikou vybavené posluchárny, moderní počítačové učebny a několik knihoven. Tou největší je Ústřední univerzitní knihovna. Ústav cizích jazyků je pyšný především na Německou knihovnu. Ta vznikla díky finančním prostředkům obecně prospěšné nadace Hermann-Niermann-Stiftung, která knihovnu založila před 20. lety a její fond pravidelně velkoryse rozšiřuje. Hojně navštěvovanou je také Rakouská knihovna.

AKTIVITY

Ústav cizích jazyků byl a je zapojen do celé řady projektů, umožňujících cennou spolupráci s různými typy škol v celém regionu. Projekty zaštiťují velmi důležitou podporu dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků a organizaci odborných seminářů, ale také spolupráci se zahraničními univerzitami, v rámci níž na Ústavu cizích jazyků přednášejí profesoři především z Německa a Rakouska. V současné době jsou na Ústavu cizích jazyků vyvíjeny nové interaktivní studijní materiály a inovovány studijní plány v souladu s moderními potřebami studentů a s cílem dobré uplatnitelnosti absolventů Slezské univerzity na trhu práce.
Oddělení germanistiky pořádá celou řadu akcí pro žáky základních škol a studenty středních škol a gymnázií, mezi které patří především soutěže Lesewettbewerb, Dramawettbewerb a zábavná
dopoledne s němčinou Deutsch ist super!.
Mezi priority Ústavu cizích jazyků patří mimo jiné podpora studentů všech studijních programů. Díky finanční podpoře v rámci Studentské grantové soutěže Slezské univerzity získají aktivní
studenti finanční prostředky nezbytné k účasti na studentských vědeckých konferencích, kde získají své první zkušenosti a příležitost k vědecké diskusi.

VOLNÝ ČAS STUDENTŮ

Dvakrát ročně pořádá Oddělení germanistiky pro všechny milovníky německého jazyka tzv. „Dlouhou noc krátkých textů“ (Lange Nacht der kurzen Texte), při níž studenti germanistiky,
učitelé i hosté předčítají úryvky ze svých oblíbených německy psaných textů. Také promítání německých filmů, literární debaty, návštěva kina, divadla a muzea vytvářejí, stejně jako útulné kavárny a hospůdky, či historické budovy příjemnou a atraktivní atmosféru Opavy.

Přihlaste se právě teď

Slezská univerzita v Opavě

Proč studovat na SU
Univerzitní město Opava představuje tradiční centrum českého Slezska s bohatou historickou tradicí. Centrum města plné historický památek a významných staveb ožívá několikrát do roka při kulturně společenských akcích (např. Opavské kulturní léto nebo festivalech), na své si přijdou příznivci klubové a alternativní scény. Za zmínku stojí i atraktivní okolí vhodné ke sportovním aktivitám (např. stezky pro in-line bruslaře, hustá síť cyklotras, aquapark v Kravařích, turistika v Jesenících a Beskydech).