Doktorské studium

Doktorské studium na Ústavu cizích jazyků je unikátní, neboť nabízí studium v režimu Cotutelle. Jedná se o mezinárodní studium pod společným vedením odborníků Ústavu cizích jazyků Slezské univerzity v Opavě a odborníků Julius-Maximilians-Univerität Würzburg s možností získání tzv. dvojího diplomu a českého, nebo německého doktorského titulu.