Mezi priority Ústavu cizích jazyků patří mimo jiné podpora studentů všech studijních programů. Díky finanční podpoře v rámci Studentské grantové soutěže Slezské univerzity a díky celé řadě  stipendijních programů získají aktivní studenti finanční prostředky nezbytné k účasti jak na studentských vědeckých konferencích, tak na ostatních věhlasných mezinárodních konferencích, kde získají své první zkušenosti a příležitost k vědecké diskusi s odborníky z oboru z celé České republiky i ze zahraničí.

Jednou z klíčových zásad přístupu vyučujících ke studentům je individuální přístup, díky kterému se každý student má možnost rozvíjet v souladu se svým zaměřením a svými zájmy. Má možnost konzultovat jak s vyučujícími Ústavu cizích jazyků, tak s hostujícími docenty a profesory z různých oborů.

Student také získá maximální podporu týkající se možnosti studia na zahraničních partnerských univerzitách, a to jak v rámci programu, Erasmus+, tak Studienbörse Germanistik a stipendijních programů DAAD.