Ústav cizích jazyků byl a je zapojen do celé řady projektů, umožňujících cennou spolupráci s různými typy škol v České republice. Projekty zaštiťují velmi důležitou podporu dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků a organizaci odborných seminářů (projekt Rozvoj kompetencí učitelů), ale také spolupráci se zahraničními univerzitami, v rámci níž na Ústavu cizích jazyků přednášejí profesoři především z Německa a Rakouska (projekt Ostpartnerschaften). Díky projektu ISPAN (Inovace studijních programů angličtiny a němčiny) vznikly na Ústavu cizích jazyků nové interaktivní studijní materiály. V rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě jsou průběžně inovovány studijní plány v souladu s moderními potřebami studentů a s cílem dobré uplatnitelnosti absolventů Slezské univerzity na trhu práce.