Dvakrát ročně pořádá Oddělení germanistiky pro všechny milovníky německého jazyka tzv. „Dlouhou noc krátkých textůLange Nacht der kurzen Texte, při níž studenti germanistiky, učitelé i hosté předčítají úryvky ze svých oblíbených německy psaných textů.

Také literární setkání v kavárně Literaturkreis potěší každého, kdo se německému jazyku chce věnovat i mimo univerzitní posluchárny.

Jednou měsíčně Oddělení germanistiky pro studenty organizuje filmový večer Deutsche Filme an der Schlesischen Universität in Opava.