Projekty

Ústav cizích jazyků byl a je zapojen do celé řady projektů, umožňujících cennou spolupráci s různými typy škol v České republice. Projekty zaštiťují velmi důležitou podporu dalšího vzdělávání učitelů cizích jazyků a organizaci odborných seminářů (projekt Rozvoj kompetencí učitelů), ale také spolupráci se zahraničními univerzitami, v rámci níž na Ústavu cizích jazyků přednášejí profesoři především z Německa (projekt Ostpartnerschaften). Díky projektu ISPAN (Inovace studijních programů angličtiny a němčiny) vznikly na Ústavu cizích jazyků nové interaktivní studijní materiály.

V rámci projektu Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě vznikají nové studijní programy a jsou průběžně inovovány studijní plány stávajících studijních programů v souladu s aktuálními potřebami studentů a s cílem dobré uplatnitelnosti absolventů Slezské univerzity na trhu práce.

 

  • Projekt ESF 2017 – 2022: Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě (CZ.02.2.69/0.0./0.0/16_015/0002400)

Řešitel: Doc. Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D.

  • Interní grant Slezské univerzity 2018 – 2019: Analýza a interpretace textu (SGS/4/2018)

Řešitel: Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

  • Interní grant Slezské univerzity 2016 – 2017: Moderní přístupy k analýze a interpretaci textu (SGS/12/2016)

Řešitel: Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.

  • Interní grant Slezské univerzity: Realizace mezinárodní germanistické konference (03/ISIP/2016)

Řešitel: Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.,
Spoluřešitel: Doc. Dr.Phil. Veronika Kotůlková

  • Interní grant Slezské univerzity: Učitelé cizích jazyků, jejich profesní životopisy a názory na současné školství (IGS/10/2013)

Řešitel: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

  • Interní grand Slezské univerzity: Vydání publikace s příspěvky z mezinárodní germanistické konference (IGS/31/2011)

Řešitel: Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D.
Spoluřešitel: Dr.Phil. Veronika Kotůlková

  • Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2011: Zapojení zahraničních odborníků do vědeckých aktivit Slezské univerzity (RRC/03/2010)

Řešitelé: Doc. PhDr. Gabriela Rykalová, Ph.D. / Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Řešitel: Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Řešitel: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.

Řešitel: Mgr. Jana Nálepová, Ph.D.