• Oddělení germanistiky Slezské univerzity organizuje ve spolupráci s Goethe-Institutem Praha a nakladatelstvím Hueber, event. dalšími partnery semináře dalšího vzdělávání učitelů. V současnosti máme ministerstvem školství tyto semináře, které budeme nabízet i v rámci Šablon:
  • Gramatika hravě a srozumitelně
  • Fonetika a písničky ve výuce němčiny
  • Čtení je šance
  • Aktivity pro začátečníky
  • Efektivita ve vyučování a v přípravě na hodiny německého jazyka
  • Jak rozmluvit žáky nejen v hodinách němčiny
  • Metody aktivizace žáků  v hodinách němčiny
  • Němčina v pohybu
  • Práce s nesourodou skupinou ve výuce německého jazyka
  • Tipy a triky do hodin němčiny
  • Práce s chybou ve výuce německého jazyka
  • Němčina pro profesní uplatnění
  • Individuální přístup k žákům cestou interaktivních prostředků a metod
  • Raná výuka němčiny
  • Učíme (se) učit němčinu